Några bra länkar till andra hemsidor om etanol och dylikt.

www.etanol.nu
En mycket bra hemsida om etanol och dylikt, med bland annat ett diskussionsforum. Hemsida för etanolföreningen Etanol.nu.

BAFF
BioAlcohol Fuel Foundation, arbetar för att etablera bioalkohol som fordonsbränsle.

Gröna Bilister
En förening för miljömedvetna bilister. De verkar tyvärr inte vara särskilt intresserade av efterkonvertering till etanol.

Återförsäljare av etanolkonverteringsmaterial

FlexiTune
Tillverkarens hemsida om FlexiTune, den svenskutvecklade motsvarigheten till Flextek.
www.etanolexperten.se
© Copyright 2003-2015 Hallgren