Uträkning etanoldriftsekonomi

Fyll i aktuella siffror och tryck på Beräkna

Upp till ca 40% inblandning minskar bränsleförbrukningen med i genomsnitt 10%.
Över ca 60% inblandning ökar bränsleförbrukningen med ca 10-20%.
Observera att dessa förändringar kompenseras automatiskt för i uträkningarna,
därför kan det hända att dina egna uträkningar inte stämmer med kalkylens siffror.

Pris 95 oktan kr
Pris E85 kr
Bränsleförbrukning liter/mil (normal förbrukning på 100% bensin)
Körsträcka per år mil
Andel E85 % (av totala bränslemängden)
 
Bränslekostnad per år kr
Besparing per år kr
jämfört med bensindriftOBS! Dessa siffror är endast ungefärliga, men bygger på min egen och andras erfarenhet av etanoldrift.

Även om den ekonomiska lönsamheten minskar när man tankar 50% etanol och mer, tjänar ju miljön på att man kör på så stor del etanol som möjligt. Även om man kör helt och hållet på E85 visar mina beräkningar på att man ändå gör en viss besparing jämfört med ren bensindrift.

NYHET! Klicka här för att komma till Kent Dahlins sida som hjälper dig att räkna ut hur stor procent ren etanol du har i tanken (bra att veta för dig som låginblandar).


www.etanolexperten.se
© Copyright 2003-2015 Hallgren